Metsikkösiemenet

Metsikkösiemenet kerätään parhaina siemenvuosina metsäammattilaisten valitsemista metsiköistä. Keräysmetsiköiden valinnassa kiinnitetään huomiota puiden runko- ja latvusmuotoon, oksien kokoon ja karsiutumiseen sekä metsikön terveyteen. Metsikkösiemenet ovat kooltaan yleensä vähän pienempiä ja laadultaan vaihtelevampia kuin siemenviljelyssiemenet.

Männyllä metsikkösiemeniä kerätään vain Pohjois-Suomesta, jonne siemenviljelyssiementä ei ole riittävästi saatavissa. Keräykset kohdistetaan vuosiin, jolloin käpyjä on runsaasti ja lämpösumma on niin hyvä, että siemenet valmistuvat täysin.

Kuusen metsikkösiemeniä on jouduttu käyttämään osin taimituotannossa, koska siemenviljelykset ovat tuottaneet liian harvoin hyviä siemensatoja. Eteläisimpään Suomeen on hankittu pieniä määriä kuusen siemeniä myös Virosta ja Ruotsista. Tällä hetkellä vaivaava kuusen siemenpula tullee päättymään 2020-luvulla, kun uudet kuusen siemenviljelykset alkavat tuottaa satoja. Vuonna 2019 kuusen siemenviljelykset tuottivat hyvän sadon ja se tullee riittämään Suomen taimituotannossa 4 – 5 vuotta.

Metsikkösiementen keräyksissä käytetään männyllä ja kuusella Ruokaviraston (aiemmin Evira) määrittelemiä puulajikohtaisia lähtöisyysalueita. Lähtöisyysalueella tarkoitetaan aluetta, jolla on riittävän yhdenmukaiset luonnonolot ja jolla sijaitsevat metsiköt ovat ilmiasultaan tai geneettisiltä ominaisuuksiltaan riittävän samankaltaisia. Tietyltä lähtöisyysalueelta kerätyt siemenet voidaan yhdistää yhdeksi siemeneräksi. Tarvittaessa otetaan huomioon myös alueen korkeusvaihtelut.

Ota yhteyttä

Hyvistä siemenistä kasvaa tuottava metsä. Kylvä hyvää!

Soita, tee tarjouspyyntö sähköpostilla siemenkeskus@tapio.fi tai osta siemeniä Tapion verkkokaupasta.

Kerro viestissäsi alue (kunta), jonne siemenet kylvetään, kylvökohteen pinta-ala ja puulaji sekä oletko kiinnostunut jalostetusta siemenestä, metsikkösiemensiemen vai tietystä siemenviljelyksestä.

Hannu Niemelä, Metsäpäällikkö
hannu.niemela@tapio.fi
+358 40 585 0005

Sakari Pönniö, Seed Manager
sakari.ponnio@tapio.fi
040 552 0508