Uuden maarakennusasetuksen toimivuutta testataan kesäkuussa 2018 käynnistyneessä ARVO-TUHKA hankkeessa. Hankkeessa etsitään uusia tapoja saada entistä suurempi osa tuhkasta hyötykäyttöön; lannoitukseen tai maarakennusaineeksi. Päijät-Hämeeseen rakennetaan mm. testitienpätkä, jolla arvioidaan tuhkan uutta arvoketjua ja tuhkan käytön kustannushyötysuhdetta. Aikaisemman testituloksen mukaan tuhka parantaa metsätien kantavuutta. 

ARVO-TUHKA – Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut –hanke tuottaa tietoa ja osaamista uuden valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaisista mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakennustoiminnassa ja edistää tähän liittyvää yhteistyötä, vähähiilistä toimintatapaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeen maakunnassa.

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään mm. työpajoja, joissa välitetään tietoa uuden lainsäädännön mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakentamisessa. Lisäksi kartoitetaan Päijät-Hämeen alueella tuhkaa tuottavat ja sitä potentiaalisesti hyödyntävät ammattilaiset sekä pilotoidaan konkreettisesti uusia toimintatapoja tuhkan hyödyntämiseksi maaseudun metsä- ja yksityisteiden rakentamisessa sekä kuntien tierakenteissa. Rakentamisen yhteydessä järjestetään myös demonstraatiotilaisuuksia.

Hankkeessa kehitetään teknillisesti ja taloudellisesti kannattavaa arvoketjua uusien tuhkarakenteiden toteuttamiseen ja arvioidaan tuhkan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Massiivituhkapatja tiivistetään ja peitetään murskeella. Tuhka kovettaa tien erittäin vankaksi ja kantavaksi.

Tavoitteet

Hankkeessa tuotetaan tietoa, jonka avulla tuhkan hyötykäyttö nousee, ja tuhkaa osataan hyödyntää Päijät-Hämeen alueella täysin uudenlaisissa maarakennuskohteissa. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat tuhkan ja maarakentamisen parissa työskentelevät toimijat, kuten tuhkan tuottajat, urakoitsijat, suunnittelijat, kuntien tierakentajat ja yksityiset tienomistajat.

Tuhkan hyötykäyttöä kasvatetaan ja kustannustehokkuutta parannetaan kehittämällä uusia maarakennusratkaisuja, tuhkan puhdistustekniikkaa sekä toimitusketjuja. Toimijoilla on käytössään mm. helposti ymmärrettävää tietoa tuhkan hyödyntämisestä maarakentamisessa, avoin rekisteri alueen tuhkan tuottajista ja hyödyntäjistä. hyödyntämisen arvoketjujen toimijoista ja pilottikohteiden demonstraatiotilaisuuksista saadut käytännön kokemukset. Hanke tuottaa useita julkaisuja aiheesta. Hanke edistää Päijät-Hämeessä olemassa olevien maaseudun ja metsäsektorin pk-yritysten, kuten kuljetus- ja maarakennusyrittäjien, liiketoimintaa ja tuottaa alueen tuhkan tuottajille kustannussäästöjä.

Hankkeen tulokset edistävät uuden pk-liiketoiminnan muodostumista alueelle. Hanke edistää maaseudun elinvoimaisuutta, koska se yhteistyön ja tietopohjan vahvistumisen myötä luo edellytyksiä uusien liiketoiminta-alueiden ja innovatiivisen yritystoiminnan kehittymiselle.

Tuhkamurske on puuntuhkan ja kalliomurskeen seos, jota voi käyttää peittämättömänä metsätien päällysrakenteena.

Toimijaluettelo

ARVO-TUHKA -hankkeessa ylläpidetään Päijät-Hämeen alueen tuhkaan liittyvien toimijoiden luetteloa.

Luettelo auttaa tiekuntia, maan- ja tienrakennusyrittäjiä, tuhkan tuottajia, tieisännöitsijöitä, tuhkamurskeiden tuottajia ja kuljettajia sekä tuhkan lannoitekäyttäjiä ja muita tuhkan käytöstä kiinnostuneita verkostoitumaan ja löytämään toisensa. Luetteloon osallistuminen on ilmaista.

Pääset antamaan tietosi seuraavasta linkistä tilattavan kyselyn kautta https://player.myzef.com/tapio/ajax/invitation.php?invitation=65-nXvVCQyg

Jos haluat päivittää tietojasi, voit tehdä sen sähköpostiisi tulleesta linkistä, jonka kautta tietosi annoit. Muutokset näkyvät toimijaluettelon seuraavassa päivityksessä.

Keskeisimmät hyödynsaajat

Hankkeesta hyötyvät erityisesti Päijät-Hämeen alueen tuhkan tuottajat, urakoitsijat, suunnittelijat, kuntien tierakentajat ja yksityiset tienomistajat.

Lisäksi hyödynsaajana ovat myös muut maaseudun toimijat ja asukkaat, koska hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä uusien liiketoiminta-alueiden ja innovatiivisen yritystoiminnan kehittymiselle sekä edistää maaseudun elinvoimaisuutta. Hankkeessa tuotettua koulutusmateriaalia voidaan hyödyntää esim. kouluissa ja metsäammattilaisten, urakoitsijoiden tai maarakennussuunnittelijoiden omissa- tai yritysten koulutustilaisuuksissa, jolloin tietoa saadaan levitettyä laajemmalle yleisölle. Hankkeessa tuotetaan julkaisuja, jotka ovat verkossa kaikkien vapaasti saatavilla.

Aineistot

Hankkeen kesto

ARVO-TUHKA – Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut-hanke on päättynyt. Se toteutettiin 1.6.2018-31.10.2020.

Yhteistyökumppanit

Maaseuturahaston rahoittaman tiedonvälityshankkeen päätoteuttaja on Lahden ammattikorkeakoulu. Tapio toimii hankkeessa osatoteuttajana.

Lisätietoa

Hankkeen projektipäällikkö Sanna-Mari Wallin, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, sanna-mari.wallin(at)lamk.fi, puh. +358 44 708 5142

Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio, samuli.joensuu(at)tapio.fi, puh. +358 40 534 1043