Vesien palauttaminen suojelusoille

Vesien palauttaminen suojelusoille -hankkeessa kartoitetaan 10 vesien palauttamiseen soveltuvaa kohdetta. Hankkeessa jatketaan toimintamallin kehittämistä, jossa kartoitetaan kohteita, jotka soveltuvat vedenpalauttamiseen suojelualueiden kuivahtaneille osille.  Tavoitteena on lisätä yhteistyötä Natura2000-alueiden ennallistamisen ja niihin rajoittuvien ja niiden hydrologiaan vaikuttavien ojitusalueiden kunnostamisen välille. Hankkeella edistetään soidensuojelualueiden vesitalouden palauttamista luonnontilan suuntaan.

Tausta

Soidensuojelun täydennystyöryhmässä (2012 – 2015) ja ELITE-työryhmässä (2014 – 2015) todettiin, että soidensuojelualueilla olisi mahdollista parantaa suoelinympäristöjen tilaa palauttamalla vesien virtausreittejä lähemmäs luontaista tilannetta suojelualueiden ympäristössä esimerkiksi johtamalla ojitusalueilta vesiä suojelualueille.

Vesien palauttaminen suojelukohteille on luontevaa toteuttaa, kun suojelualueiden läheisyydessä olevissa talousmetsissä tehdään ojaston kunnostamista. Toisena vaihtoehtona on tehdä vesien palautus luonnonhoitohankkeen yhteydessä. Parhaiten vesien palauttaminen onnistuu aapasuovyöhykkeellä, jossa suon keskikohta on sen reunoja alempana. Kaikissa tapauksissa vesien palauttamisen suunnittelua ja toteutusta helpottaa, jos vesien palauttamiseen tarvittavien johdeojien paikat olisivat toimijoilla jo etukäteen tiedossa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa.

Tavoitteet

Vesien palauttaminen suojelusoille -hankkeen tavoitteena on jatkaa ja kehittää Hydrologia LIFE-hankkeessa käytettyä toimintamallia, jossa kartoitetaan  kohteita, jotka soveltuvat vedenpalauttamiseen suojelualueiden kuivahtaneille osille. Tavoitteena on kartoittaa kymmenen (10) veden palauttamiseen soveltuvaa aluetta ja viedä niitä koskeva kartta-aineisto karttapalveluun Suomen metsäkeskuksen verkkosivuille.

Toiminta

 • Arvioidaan lisää potentiaalisista vedenpalauttamiskohteita SuoOHKE -hankkeessa arvioitujen runsaan sadan vedenpalauttamiseen soveltuvan suojelusuon lisäksi
 • Tehdä toimiva vedenpalauttamismalli
 • Löytää vedenpalauttamiseen sopivat kohteet
 • Toteuttaa maastokartoitukset; valokuvata, dokumentoida, merkitä vedenpalauttamisuomat maastoon ja tarkistaa veden kulku vaakitsemalla tasolaserilla
 • Dokumentoida toiminnan kulku jokaisella maastokohteella ja kerätään yhteen alueilta kertynyt materiaali
 • Viedä vedenpalauttamiseen soveltuvien alueiden kartta-aineisto Kunnostusojituksen suunnittelu suojelusoiden läheisyydessä -karttapalveluun Suomen metsäkeskuksen verkkosivuille

Hankkeen kesto

Toteutus vuoden 2020 aikana.

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö Helmi-elinympäristöohjelmasta.

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö, Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio Oy, samuli.joensuu(at)tapio.fi, puh. +358 40 534 1043

 • Lisätietoa
 • Samuli Joensuu

  Vesiensuojelun johtava asiantuntija

  samuli.joensuu(at)tapio.fi

  +358 40 534 1043

 • Maija Kauppila

  Ympäristöasiantuntija

  maija.kauppila(at)tapio.fi

  +358 44 303 1301

 • Jani Antila

  Asiantuntija

  jani.antila(at)tapio.fi

  +358 50 472 6204