Jalostettu kuusen siemen

Kuusen jalostus ei ole aivan yhtä pitkällä kuin männyn jalostus. Jalostetulla kuusen siemenellä perustetuista metsiköistä ja kokeista on kuitenkin lähes yhtä hyviä tuloksia kuin männyllä. Koska kuusta kasvatetaan mäntyä rehevimmillä mailla, kuusen jalostushyöty muodostuu vähintään samantasoiseksi kuin männyllä. Viime vuosina on Tapion uusilta kuusenviljelmiltä saatu ensimmäisiä satoja, mikä parantaa jalostetun siemenen saatavuutta ja nostaa kannattavuutta edelleen.

Kuusi uudistetaan pääosin istuttamalla taimet. Tällöin lähes jokainen tuotettu, jalostettu siemen voidaan siirtää metsään tuottamaan lisäkasvua ja -hyötyjä. Kuusella jalostetun siemenen lisäkasvusta saatava hyöty paikalliseen metsikkösiemeneen verrattuna on 2 – 3 %:n reaalikorkoa laskennassa käyttäen noin 2000 €/ha Etelä- ja Keski-Suomen olosuhteissa. Satsaus siemenviljelyssiemeneen tuottaa metsikkösiemeneen verrattuna, noin 10 €/ha lisäkustannukselle, puuston kiertoaikana noin 200 -kertaisen tuoton.

Kuusen siemenviljelmiltä saatiin v. 2019 hyvä sato. Jalostettua siementä tullee riittämään tästä sadosta 4 – 5 vuodeksi.

Ota yhteyttä

Hyvistä siemenistä kasvaa tuottava metsä. Kylvä hyvää!

Soita, tee tarjouspyyntö sähköpostilla siemenkeskus@tapio.fi tai osta siemeniä Tapion verkkokaupasta.

Kerro viestissäsi alue (kunta), jonne siemenet kylvetään, kylvökohteen pinta-ala ja puulaji sekä oletko kiinnostunut jalostetusta siemenestä, metsikkösiemensiemen vai tietystä siemenviljelyksestä.

Hannu Niemelä, Metsäpäällikkö
hannu.niemela@tapio.fi
+358 40 585 0005

Sakari Pönniö, Seed Manager
sakari.ponnio@tapio.fi
040 552 0508