Jalostettu männyn siemen

Jalostetulla männyn siemenviljelyssiemenellä perustetun metsän tilavuuskasvu on 15 – 25 % suurempi kuin paikallisella metsikkösiemenellä. Runkojen laatu on parempi, joten metsä tuottaa omistajalleen enemmän arvokkaampaa tukkipuuta. Siemen on fysiologisesti hyvää, sen itävyys on korkea ja viljelmien geneettinen monimuotoisuus laaja. Viljelmällä olevat puut ovat laajalta alueelta (esimerkiksi Etelä-Suomi) valittuja parhaita yksilöitä, jotka on testattu Metsäntutkimuslaitoksen (nykyisen Luonnonvarakeskuksen) kokeissa ja siemenviljelykselle on jätetty tuottamaan siementä puut, jotka ovat ”parhaista parhaita”.

Männyllä jalostetun siemenen lisäkasvusta saatava hyöty paikalliseen metsikkösiemeneen verrattuna on 2 – 3 %:n reaalikorkoa laskennassa käyttäen vähintään 600 – 1000 €/ha Etelä- ja Keski-Suomen olosuhteissa. Satsaus siemenviljelyssiemeneen tuottaa, noin 50 €/ha lisäkustannukselle, noin 10 – 20 -kertaisen tuoton. Metsänomistaja saa vähintään rekkakuormallisen lisää puuta metsän kiertoajan kuluessa. Lisäkasvu on valtaosin arvokasta tukkipuuta.

Jalostetun siemenen nopeampi kasvu tarkoittaa myös lyhyempää metsän kiertoaikaa. Metsänomistajan on mahdollista uudistaa metsä 5 – 20 vuotta aiemmin kuin metsikkösiementä käyttäen. Jalostetun siemenen käyttö on pieni kustannus, mutta siitä saadaan suuri hyöty metsänomistajalle.

Ota yhteyttä

Hyvistä siemenistä kasvaa tuottava metsä. Kylvä hyvää!

Soita, tee tarjouspyyntö sähköpostilla siemenkeskus(a)tapio.fi tai osta siemeniä Tapion verkkokaupasta.

Kerro viestissäsi alue (kunta), jonne siemenet kylvetään, kylvökohteen pinta-ala ja puulaji sekä oletko kiinnostunut jalostetusta siemenestä, metsikkösiemensiemen vai tietystä siemenviljelyksestä.