Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Metsätalous pohjavesialueilla

Metsätalous pohjavesialueilla

Hankkeen tarkoituksena on avata ja pitää yllä keskustelua metsäelinkeinotoiminnan mahdollisuuksista pohjavesialueilla. Yhteistyöverkoston avulla tavoitteena on parantaa metsätaloustoimijoiden ja talousvesistä vastaavien toimijoiden sekä viranomaisten keskinäistä kanssakäymistä, vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Hankkeella tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen, Luken ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tavoitteena on kehittää toimintamallia ELY-keskusten pohjavesiviranomaisten ja metsätaloustoimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi erityisesti kunnostusojituksiin liittyvissä asioissa. Hankkeella jatketaan seurantaa Kokkolan Patamäen pilottialueella, jossa seurataan käytännössä kunnostusojituksen vaikutuksia pohjaveteen alueella, jota käytetään talousveden ottamiseen. Vastaavien seurantakohteiden määrää pitäisi jatkossa kasvattaa, jotta voisimme päivittää pohjavesien osalta metsätalouden vesiensuojelusuositukset ajan tasalle.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kunnostusojituksen suunnittelijan käyttöön riskinarviointityökalu, jonka avulla voitaisiin arvioida kunnostusojituksen vaikutusta pohjavesialueella. TT Tuomo Karvonen WaterHope Oy:stä kehitti hankkeella KUNNOS-toimintamallin, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko verkosta vapaasti ladattavia aineistoja hyödyntämällä päästä riittävän luotettavaan kuvaukseen pohjavedenpinnan käyttäytymisestä niin, että kunnostusojitushankkeiden vaikutusten arviointi on mahdollista.

Hankkeen väliraportti Metsätalous pohjavesialueilla 20.12.2018

Hankkeessa valmistettu raportti riskityökalun kehittämisestä KUNNOS II 17.12.2018

Pohjavesityöpaja Seinäjoki 16.5.2017

Työpajassa Seinäjoella oli esillä mm. kunnostusojitussuunnittelijan käyttöön suunniteltu riskityökalu, joka hyödyntää olemassa olevia vapaita paikkatietoaineistoja. Pohjavesityöpajan esitykset ja muistio:

Pohjavesityöpajan muistio
Kunnostusojitusalueen hyvät käytännöt pohjavesialueilla Samuli Joensuu, Tapio Oy
Mitä uusi pohjavesielueluokitus merkitsee? Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus
Kokkolan seuranta-alueen kuulumisia Maiju Ikonen, Etelä-Pohjanman ELY-keskus
Riskityökalu kunnostusojituksen suunnitteluun Tuomo Karvonen, WaterHope
Aiheesta jo keskusteltua Hanna Hentilä, Suomen ympäristökeskus
Ojitusilmoituslomake

Pohjavesityöpaja Helsinki 7.6.2016

Tapiossa järjestetyssä työpajassa kuultiin toimijoiden ja viranomaisten kokemuksia metsätaloustoimista pohjavesialueilla. Tavoitteena oli koota yhteen tarpeita hyvistä käytännöistä. Työpajassa pohdittiin myös tutkimustarpeita suositusten jatkokehittämistä varten. Samoin yritettiin löytää ratkaisumalleja joustavalle toiminnalle pohjavesialueilla. Pohjavesityöpajan esitykset ja muistio:

Pohjavesityöpajan muistio
Metsätalous pohjavesialueilla Samuli Joensuu, Tapio Oy
Pohjavesikyselyn yhteenveto Hanna Hentilä, Ritva Britschgi, Syke
Pohjavesialueita koskeva lainsäädantö Juhani Gustafsson, YM
Enon pohjavesialueen tuloksia Sirpa Piirainen, Luke

Aineistot

Projektiraportti 18.1.2018
Pilottihankkeen kuvaus 21.11.2017 Tuomo Karvonen, Waterhope
Puhtaat pohjavedet Metsätalouden vesiensuojelupäivät 12.-13.9.2017
Projektiraportti 17.1.2017