Metsätalouden pohjavesivaikutukset – MEPO-hankkeessa koottiin tutkimustietoa metsätalouden vaikutuksista pohjaveden laatuun ja määrään. Tämän pohjalta tuotettiin ohjeistusta ja työkaluja metsätalouden toimenpiteiden hallintaan pohjavesialueilla. Hankkeessa tarkasteltiin, onko tarvetta täsmentää hydrogeologialtaan erilaisten pohjavesialueiden metsänhoitosuosituksia. Lisäksi selvitettiin erilaisten pohjaveden seuranta-aineistojen hyödyntämistä yhdistämällä eri tahoilla olevaa tietoa. Hankkeessa edelleen kehitettiin metsätalouden ojien kunnostuksen vaikutusten arviointiin kehitettyä KUNNOS-työkalua.

Metsätalouden pohjavesivaikutukset: MEPO-hankkeen loppuraportti 2021

  Hankkeen tiedot

  Hanke on päättynyt 31.12.2021. Hanketta veti Suomen ympäristökeskus. Muut hankkeen toteuttajat olivat Tapio, LuonnonvarakeskusOulun yliopisto, WaterHope Oy ja Gain Oy. Hanketta rahoitti Valtioneuvoston kanslia.

  Aineistot

  Metsätalouden pohjavesivaikutukset MEPO-hanke oli jatkoa edellisille metsätalouden pohjavesihankkeille. Tähän on kerätty aineistoja sekä MEPO:sta että edellisistä hankkeista.

  Lisätietoa

  Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio, samuli.joensuu(at)tapio.fi, +358 40 534 1043

  MEPO-hankkeen projektipäällikkö Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus, ritva.britschgi(at)ymparisto.fi

  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015