Tälle sivulle on koottu Monimetsä-hankkeen tuottamia materiaaleja. Ne tarjoavat perustietoa talousmetsien luonnonhoidosta ja antavat tukea metsien luonnonhoidon opettamiseen ja opiskeluun.

Mitä talousmetsien luonnonhoidolla tarkoitetaan?

Talousmetsien luonnonhoito on metsätaloustoimien yhteydessä tapahtuvaa luontoarvojen turvaamista. Luonnonhoidolla on keskeinen rooli metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, koska suurin osa metsistämme on talouskäytön piirissä. Pitämällä luonnonhoidon keinot mukana kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä ja metsän eri kehitysvaiheissa, voidaan edistää monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa.

Miten luonnonhoitoa toteutetaan?

Talousmetsien luonnonhoitoon sisältyvät kaikki toimet, joilla toteutetaan puuntuotannolle rinnakkaisia tavoitteita metsänkäsittelyssä. Yleisimpiä luonnonhoidon keinoja ovat säästöpuuryhmien jättäminen, lahopuiden säilyttäminen sekä lehtipuusekoituksen ylläpitäminen.

Tutustu luonnonhoidon toteutuksesta kertoviin materiaaleihin:

Opitko paremmin videoilta? Katso Monimetsän webinaaritallenteita:

Millaisia työkaluja luonnonhoidon suunnittelun tueksi on tarjolla?

Hyvällä suunnittelulla ja ohjeistuksella voidaan varmistaa, että luonnonhoidon tavoitteet menevät käytäntöön. Suunnittelun tueksi on valmisteltu työkaluja ja materiaaleja. Näistä muutamia on listattu alle: