Metsänomistaja valitsee luonnonhoidon toteutuksen tason. Tälle sivulle on koottu metsänomistajille suunnattuja Monimetsä-hankkeen tuottamia materiaaleja. Ne tarjoavat perustietoa talousmetsien luonnonhoidosta ja toimivat tukena luonnonhoidon suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa.

Mitä on talousmetsien luonnonhoito?

Talousmetsien luonnonhoidolla tarkoitetaan metsätaloustoimien yhteydessä toteutettavia monimuotoisuus- ja vesiensuojelutoimia. Luonnonhoidon tavoitteena on turvata metsäluonnon monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa. Luonnonhoidon keinoja on laaja valikoima, josta löytyy sopivat keinot metsien eri kehitysvaiheisiin ja metsätalouden toimenpiteisiin.

Tutustu talousmetsien luonnonhoitoon ja luonnonhoidon keinoihin alla olevista linkeistä:

Monimetsän webinaaritallenteita metsänomistajille:

Tukea päätöksentekoon

Metsänomistaja päättää metsiensä luonnonhoidon tasosta, lainsäädännön ja vapaaehtoisen metsäsertifioinnin reunaehdot huomioiden. Monimetsä-hanke on tuottanut materiaaleja, joiden avulla metsänomistaja voi pohtia ja ottaa puheeksi talousmetsien luonnonhoidon teemoja yhdessä metsäammattilaisen kanssa.

Hyödynnä työkaluja ja löydä tavoitteidesi mukaiset luonnonhoitotoimet eri tilanteissa:

Tavoitteiden mukainen metsä

Metsänomistajilla on erilaisia tavoitteita metsilleen. Tavoitteet liittyvät esimerkiksi taloudelliseen tuottoon, luontoarvoihin ja metsien virkistyskäyttöön. Suuri osa metsänomistajista on monitavoitteisia.

Metsänhoidon suositukset tarjoavat perusteltuja vaihtoehtoja metsien käsittelyyn ja tukea tavoitteiden yhteensovittamiseen. Suositusten laadinnassa näkökulmana on metsänomistaja ja hänen monipuoliset tavoitteensa. Suositukset siis kertovat, millaisilla toimenpiteillä saadaan aikaan halutunlainen metsä.

Luonnonhoidon suunnittelu ja toteutus lähtevät toteuttavasta metsätalouden työlajista ja kohteen ominaisuuksista. Luonnonhoidon kohdentamisessa hyödynnetään paikkatietoaineistojen ja maastosuunnittelun tarjoamia tietoja.

Tutustu avoimiin metsä- ja luontotietoaineistoihin ja luonnonhoidon suunnittelun esimerkkeihin: