Metsänomistajia neuvovat ja metsäasiakkaita palvelevat metsäammattilaiset ovat avainroolissa luonnonhoidon pitämisessä mukana talousmetsien arjessa. Tälle sivulle on koottu Monimetsä-hankkeen tuottamia materiaaleja, joista on hyötyä metsänomistajien neuvonnassa ja luonnonhoidon suunnittelussa sekä toteutuksessa.

Keskustele ja neuvo

Metsäammattilainen voi edistää talousmetsien luonnonhoitoa selvittämällä metsänomistajan luonnonhoidon tavoitteita ja kertomalla luonnonhoidon keinoista ja mahdollisuuksista. Luonnonhoito kannattaa ottaa puheeksi aina kun metsänomistajan kanssa neuvotellaan tulevista hakkuu- ja hoitotoimista. Kun luonnonhoidon tavoitteet ovat selvillä alusta alkaen, voidaan ne huomioida jo esimerkiksi puukauppa- ja metsänhoitotyön tarjousta valmisteltaessa.

Voit käyttää seuraavia materiaaleja tukena metsänomistajien kanssa keskusteltaessa:

Tarjoa ja sovi

Metsänomistajan luonnonhoitoon liittyvät toiveet ovat keskeistä tietoa. Tiedot sovittuun metsätaloustoimenpiteeseen liittyvistä luonnonhoidon tavoitteista tallennetaan toimijan suunnittelujärjestelmään osana puunkorjuun tai metsänhoidon suunnitteluprosessia. Eri toimijoilla on käytössään omia järjestelmiä ja ratkaisuja. Monimetsä on tuottanut hyviä työkaluja, joiden avulla voidaan selvittää ja dokumentoida metsänomistajan luonnonhoidolliset tavoitteet neuvottelun ja toimenpidesuunnittelun yhteydessä.

Hyödynnä:

Suunnittele ja ohjeista

Hyvä suunnittelu ja työn ohjeistus ovat avainasemassa, jotta metsänomistajan luonnonhoidon tavoitteet menevät käytäntöön. Tavoitteiden mukaiset luonnonhoidon keinot sisällytetään korjuun tai metsänhoidon työmaasuunnitelmaan sekä työohjeisiin. Luonnonhoito toteutuu, kun ohjeissa on selkeä tieto sovellettavista luonnonhoidon keinoista. Luonnonhoidon tarkka kohdentaminen voi tapahtua suunnittelu- tai toteutusvaiheessa.

Käytä toimenpiteiden suunnittelun apuna paikkatietoaineistoja:

Kehitä osaamistasi

Monimetsän tuottamista materiaaleista saa tietoa talousmetsien luonnonhoidosta ja hyviä vinkkejä käytännön työhön.

Tutustu oheisiin metsätoimijoille ja metsätalouden toteuttajille suunnattuihin materiaaleihin: