Tutkimustieto metsien myönteisistä vaikutuksista henkiseen ja fyysiseen terveyteemme on lisääntynyt. Monipuoliset ja vaihtelevat metsäalueet tarjoavat terveyshyötyjä sekä uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseen.  Kansanterveyttä metsästä -hankkeessa innostimme kuntia hyödyntämään metsien terveysvaikutuksia ja laadimme suositukset terveyttä edistävien metsien käytölle. Hanke toteutettiin vuosina 2018-2020 ja sitä rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen tulokset

Kansanterveyttä metsästä -toimintamalli kunnille

Toimintamallin tarkoituksena on vauhdittaa kuntia ottamaan metsäluonnon terveyshyödyt suunnitelmallisesti mukaan kunnan toimintoihin ja palveluihin. Opas on suunnattu kuntien johdon, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja erityisesti hyvinvointikoordinaattoreiden käyttöön. Linkki oppaaseen: Kansanterveyttä metsästä -toimintamalli – Ideoita kunnan hyvinvointityöhön (pdf)

Kansanterveyttä metsästä -hankkeen loppuraportti

Loppuraporttiin on koottu tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja esimerkkien avulla kuvataan metsien käyttömuotojen mahdollisuuksia terveyden lisäämisessä. Raportti on suunnattu hvyinvointityön kehittäjille kunnissa ja kuntayhtymissä. Linkki loppuraporttiin: Kansanterveyttä metsästä -loppuraportti 2020 (pdf)

Kansanterveyttä metsästä – webinaari 28.10.2020

Kansanterveyttä Metsästä -seminaari 5.2.2020

 • Seminaarin videotallenne
 • Päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim – Seminaarin avaus – pdf ja videotallenne
 • Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus – Mitä tiedetään metsän terveyshyödyistä? – pdf ja videotallenne
 • Tutkimusprofessori Tiina Laatikainen, UEF ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos – Luontokosketuksen merkitys terveydelle, pdf ja videotallenne
 • Tutkija Ann Ojala, Luonnonvarakeskus – Mielenterveyttä metsästä – pdf ja videotallenne
 • Kansalaistoiminnan palvelujen päällikkö, LitM Kati Vähäsarja, Kuopion kaupunki – Metsä liikuttajana – pdf ja videotallenne
 • Dos. kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri – Metsä kansanterveyden edistämisessä Keski-Suomessa – pdf ja videotallenne
 • Johtava lääkäri Anders Mickos, Sipoon kunta – Metsä perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa – pdf ja videotallenne
 • Kehittäjäylilääkäri Risto Kuronen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä – Terveysmetsä sairaalan naapurina – pdf ja videotallenne
 • Vanhempi tutkija, MMT, Erja Rappe, Ikäinstituutti – Luonto ikäihmisten terveyden tukena – pdf ja videotallenne
 • Lähihoitajat Heli Paajanen ja Vesa Alanko ja Sami A-klinikka Oy – Metsä päihdekuntoutuksessa – pdf ja videotallenne
 • Opettaja Ulla Myllyniemi, Vihdin kunta – Kokemuksia metsästä kasvatustyössä – pdf ja videotallenne
 • Pääsihteeri Tuija Brax, Sydänliitto – Kansalaisjärjestöjen näkökulma – pdf ja videotallenne

Viestintä

Hankkeen tausta

Kuntalain 37 § mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kunnat laativat valtuustokausittain hyvinvointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan vuosittain. Kunnissa on tunnistettu metsien terveysvaikutuksia ja tarve on yhteiselle kehittämiselle. Hyvinvointimetsät voivat jopa vahvistaa kunnan tunnettuutta ja elinvoimaisuutta.

Hankkeen päätavoitteena oli tarjota kansalaisille mahdollisuuksia hyödyntää riittävästi kehon ja mielen terveyttä edistäviä metsäympäristöjä. Hankkeen muina tavoitteina oli kasvattaa metsän merkitystä kuntalaisten sujuvassa arjessa ja lisätä toimijoiden tietotaitoa metsien hoidossa kansalaisten terveyden ylläpitämiseksi. Monipuolinen metsä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat kunnat ja kansalaisjärjestöt. Kehitystyötä ohjasi 12-jäsenen tukiryhmä, jossa oli jäseniä terveydenhuollon ja metsäalan organisaatioista. Hanke oli osa laajempaa konsortiota, johon kuuluivat Suomalainen Lääkäriseura DuodecimHelsingin yliopiston metsätieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Tapio.

Lisätietoa

Metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio, airi.matila(at)tapio.fi, puh. +358 40 779 2258

Logo Tapio