Metsät ja kaavoitus -hanke

Mitä tapoja on edistää maiseman hoitamista ja maisema-arvojen turvaamista? Metsät ja kaavoitus -hanke kartoittaa asiaa ja etsii myös keinoja sujuvoittaa maisemalupamenettelyä.

Valtioneuvoston hyväksymään Kansallinen metsästrategia 2025:en on kirjattu tavoite kehittää toimintatapoja niin, että selkeytetään metsälain ja maankäyttö- ja rakennuslain rajapintoja. Hankkeessa kehitetään menettelytapoja maisematyölupakäytännön sujuvoittamiseen ja uusia tapoja edistämään maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista.

Hankkeen tulokset suunnataan kaavoituksesta vastaaville viranhaltijoille ja lautakunnille sekä kaavoituksesta päättäville luottamushenkilöille. Hankkeen työmenetelmiä ovat haastattelut, työpajat, paikalliset pilotit ja koulutustilaisuudet.

Tausta

Maisematyölupamenettelyn selkeyttämisen tarve metsätalouden toimenpiteille on noussut esille esimerkiksi ympäristöministeriön rahoittamassa selvityksessä.

Metsälakia ja maankäyttö- ja rakennuslakia sovelletaan päällekkäin kaavojen metsätalousvaltaisilla alueilla. Käytännön toiminnassa tämä näkyy muun muassa maisematyöluvan vaatimuksena puiden kaatamiseen. Vaikka maisematyölupamenettelyä kevennettiin maankäyttö- ja rakennuslaissa keväällä 2017, se koskee yhä noin kahta tuhatta voimassa olevaa yleiskaavaa, jos kaavassa niin määrätään.

Maisematutkimuksen mukaan metsän maisema-arvoa voidaan lisätä metsänkäsittelyllä, etenkin jos se kohdistuu tiheään, hoitamattomaan puustoon. Kuntien päätöksentekijöiden ja kaavoittajien tietoisuuteen tarvitaan uusia tapoja edistämään maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista.

Olemme kehittäneet vuodesta 2015 alkaen laajassa yhteistyössä kaavoituksen toimintatapoja metsänomistajien, metsäalan toimijoiden ja eri hallinnonalojen käyttöön. Vuonna 2016 valmistui Metsänomistajan kaavoitusapu -esite ja -diasarja. Alkuvuonna 2018 valmistui kuntapäättäjille ja kaavoittajille Kaavoituksen metsäapu -esite ja -diasarja.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on selkeyttää maisematyölupakäytäntöjä ja selvittää menettelyjä, joilla voidaan edistää maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista muutoin kuin kaavoituksen kautta. Hankkeen pyrkimyksenä on näin ollen edistää metsätalouden monipuolisten mahdollisuuksien hyödyntämistä osana kuntien elinvoimaisuutta.

Yhteistyökumppanit

Tapio toteuttaa hankkeen yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen ja MTK:n kanssa. Hankkeella on ohjausryhmä, jossa on edustus maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Suomen kuntaliitosta ja metsäalan organisaatioista.

Metsät ja kaavoitus -hankkeen viestintä

Tapahtuma 14.4.2020 → Metsät ja kaavoitus -koulutukset
Tiedote 2.4.2020 → Maisematyö­lupa­menettelyn sujuvoittamiseen uusia keinoja, tietoa ja koulutusta
Tiedote 31.1.2019 → Puiden kaatamisen maisematyölupamenettelyä voidaan sujuvoittaa
Tiedote 9.11.2018 → Maisematyölupamenettelyä halutaan sujuvoittaa ja löytää uusia tapoja edistää metsien maisema-arvojen turvaamista

Hankkeen kesto

Metsät ja kaavoitus -hanke on kolmivuotinen, hanke alkoi vuonna 2018 ja päättyy vuonna 2020.

Hankkeen tuloksia

Lisätietoa

Ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, Tapio Oy, tommi.tenhola(at)tapio.fi, puh. +358400 98 1652

Metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio Oy, airi.matila(at)tapio.fi, puh. +358 40 779 2258

Tiedote 9.11.2018: Maisematyölupamenettelyä halutaan sujuvoittaa ja löytää uusia tapoja edistää metsien maisema-arvojen turvaamista

Metsätalouden näkökulmia yleiskaavamerkintöihin ja -määräyksiin sekä maisematyölupaan. Tapion raportteja nro. 3. (pdf) Raportti nostaa esiin ajankohtaisia yleiskaavoitukseen liittyviä metsätaloudellisia näkökulmia.

Yleiskaavan metsätaloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen –raportti (pdf)
Yleiskaava-alueiden maisematyölupamenettelyjen kehittäminen raportti (pdf) Selvitimme kaavoittajien ja metsätalouden toimijoiden näkemyksiä yleiskaavan metsätaloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittämiseen ja maisematyölupamenettelyjen kehittämiseen. Kyselyymme vastasi noin 100 henkilöä. Tutustu kyselyn herättämiin tuloksiin.

 • Lisätietoa
 • Tommi Tenhola

  Ympäristötalouden asiantuntija

  tommi.tenhola(at)tapio.fi

  +358 400 981 652

 • Airi Matila

  Metsäasiantuntija

  airi.matila(at)tapio.fi

  +358 40 779 2258