Tapion raportti nro 54

Turvetuotannosta poistuvien alueiden maankäytön ohjauskeinot

Energiaturpeen käytön voimakas lasku erityisesti päästöoikeuksien hinnan nousun seurauksena on johtanut turvetuotannon vähenemiseen ja toiminnan lopettamiseen kokonaisilta tuotantoalueilta suunniteltua nopeammalla aikataululla. Raporttiin koottiin taustatietoja, vastauksia ja perusteluita kolmeen kokonaisuuteen:

  1. Toiminnan lopettamisen jälkeiset velvoitteet
  2. Turvetuotantoalueen jatkokäyttö – määritelmät sekä nykyiset lupa- ja ilmoitusmenettelyt
  3. Turvetuotantoalueiden jälkihoidon ja jatkokäytön valvonta

Myös laadittiin ratkaisuehdotus turvetuotannon lopettamisen jälkeisten velvoitteiden lainsoveltamiskäytänteisiin ja seuraavaan maankäyttöön siirtymisen määrittelyä varten.

Lataa Turvetuotannosta poistuvien alueiden maankäytön ohjauskeinot tästä (pdf)

Turvetuotannosta poistuvien alueiden maankäytön ohjauskeinot

Matila, A. ja Alatalo, I. 2023. Turvetuotannosta poistuvien alueiden maankäytön ohjauskeinot. Tapion raportteja nro 54.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X
ISBN 978-952-7435-17-5