Tapion raportti nro 40

Luonnonhoidon laadun seurannan tietotarpeet

Luonnonhoidon laadun seurannan tietotarpeet -raportissa selvitetään nykyisin käytössä olevan talousmetsien luonnonhoidon laadun seurannan toteutusta, mahdollisia puutteita sekä tarpeita nykykäytäntöjen parantamiseksi. Raporttia varten toteutettiin haastattelu- ja kyselytutkimuksia laajalle joukolle keskeisiä metsä- ja ympäristöalan toimijoilta.

Raportissa kuvataan yhteiskunnallisten tietotarpeiden lisäksi näkemyksiä siitä, millaista luontolaatutiedon ja sen raportoinnin tulisi olla, että se tuottaisi nykyistä paremman palautteen ja auttaisi hakkuiden suunnittelijoita ja toteuttajia oman työnsä kehittämisessä.

Raportti on tuotettu osana vuosina 2018–2020 toteutettavaa Luontolaatu-hanketta, jonka rahoittajana toimii maa- ja metsätalousministeriö.

Lataa Luonnonhoidon laadun seurannan tietotarpeet -raportti (pdf)

 

Kuva: Säästöpuiden jättäminen on yksi keskeisimmistä luonnonhoidon toimenpiteistä, joilla edistetään metsien monimuotoisuutta. Kuvassa säästöpuuryhmä ja yksittäisiä puita. Kuva Tiina Rintanen.

Luonnonhoidon laadun seurannan tietotarpeet

Pasanen, H., Saaristo, L., Laitinen, J., Partanen, J., Korhonen, K. T., Punttila, P. & Siitonen, J. 2020. Luonnonhoidon laadun seurannan tietotarpeet. Tapion raportteja nro 40.

© Tapio Oy

ISBN 978-952-5632-89-7
ISSN 2342-804X (pdf)