Tapion raportteja nro 61

Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta – uudet ratkaisut (SORKKA)

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa hyvinvoivilla metsillä on korvaamattoman suuri merkitys. Metsätuhot ovat kuitenkin suuri uhka ilmastonmuutoksen edetessä ja keskeisin metsätalouden haavoittuvuutta aiheuttava ongelma.  Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta (Sorkka) – hankkeessa vahvistettiin metsien ilmastokestävyyttä kehittämällä uusia ratkaisuja riista- ja metsätalouden yhteensovittamiseen. Hankkeessa kehitettiin uusimpaan tutkimustietoon perustuvia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja, joilla metsänhoitoa ja hirvieläinkantojen hallintaa voidaan sovittaa yhteen aikaisempaa paremmin.

Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö osana Hiilestä kiinni -maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Hankkeen tulokset on koottu raporttiin.

Lataa raportti

Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta – uudet ratkaisut (SORKKA).

Tommi Tenhola, toim., 2023, Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta – uudet ratkaisut (SORKKA). Tapion raportteja 61.

© Tapio Oy

ISBN 978-952-7435-24-3

ISSN 2342-804X

Työn tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö